06-51631189 brandenburg@victri.nl

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief in het actuariële werkveld. Daardoor hebben wij een brede ervaring opgedaan. Wij geven hier een overzicht. Neem contact met ons op indien meer gedetailleerde informatie gewenst wordt.

Levensverzekeringen en Pensioen

Productontwikkeling en uitvoering

 • Productontwikkeling van collectieve levenproducten, zowel DB als DC
 • Uitvoeren, controleren en managen uitvoering jaarwerken
 • Opstellen van financieringsovereenkomsten en ABTN-en
 • Uitwerken bedrijfsproposities (sexe neutrale tarifering, AOW67, Solvency II)
 • Herstructureren van en wegwerken achterstanden in (her)verzekeringsadministratie
 • Mutatiewerkzaamheden (achterstallige mutaties) op de afdeling Leven individueel
 • Ondersteunende actuariële werkzaamheden ten behoeve van pensioenfondsen
 • Actuariële werkzaamheden ten behoeve van bedrijven met een verzekerde pensioenregeling

Systeemontwikkeling en automatisering

 • Systeemontwikkeling voor collectieve en individuele levenproducten, zowel DB als DC
 • Opstellen van specificaties voor een actuariële bibliotheek, op basis van rentetermijnstructuren
 • Inregelen van verzekeringsproducten en pensioenregelingen met behulp van een standaard softwarepakket, ten behoeve van proof of concepts voor diverse verzekeraars
 • Automatiseren jaarwerkproces pensioenuitvoerder
 • Ontwikkelen van pensioenplanningssoftware
 • Bouw van geavanceerde tools in VBA achter Excel
 • Testen nieuwe releases automatiseringssysteem
 • Verzamelen en vaststellen van requirements voor automatiseringsprojecten
 • Modelontwikkeling voor Risk Based Capital Management in Prophet
 • Opzetten, uitvoeren en controleren van dataconversie

Zorg en inkomensverzekeringen

 • Opstellen specificaties voor het modelleren van SCR zorg binnen Solvency II (op basis van QIS5)
 • Productontwikkeling voor verzekeringen voor inkomensverzekeringen (verzuim, WIA, etc.).
 • Systeemontwikkeling voor verzekeringen voor inkomensverzekeringen (verzuim, WIA, etc.).
 • Modellering op basis van KAZO-methodiek
 • Ondersteuning bij de oprichting van enkele inkomensverzekeraars (OWM)

Schadeverzekeringen

 • Opstellen specificaties voor het modelleren van SCR schade binnen Solvency II (op basis van QIS5)
 • Premiestelling Nationale Hypotheek Garantie
 • Onderzoek effect van wijze van reserveren op uitkomsten ALM model
 • Dataonderzoek om stochastisch proces te definiëren ten behoeve van het prognosticeren van het aantal schades en de omvang van de schades
 • Participatie werkgroep operationeel risico Solvency II
 • Opzetten en controle van premiemodellen en analysemodellen

Consultancy en educatie

 • Uitvoeren, controleren en managen uitvoering jaarwerken en certificering ten behoeve van pensioenfondsen c.q. (her)verzekerde pensioenregelingen
 • Controle herstelplan voor korte en lange termijn
 • Advieswerkzaamheden ten behoeve van pensioenfondsen
 • Advieswerkzaamheden ten behoeve van bedrijven
 • Opstellen van beleid voor wat betreft het voeren van beschikbare premieregelingen door een pensioenuitvoerder
 • Vlottrekken vastgelopen proces verlenging en invoering pensioencontracten/regelingen voor een grote werkgever
 • Ondersteunen van accountants bij hun controle van verzekeraars
 • Docent bij het Actuarieel Instituut en de European Actuarial Academy, zowel klassikaal als via e‑learning
 • Organisator van en spreker op seminars en bestuursconferenties

ALM en Beleggingen

 • Integratie van Zorg ALM-model in Schade ALM-model
 • Modelbouw voor en toepassen van ALM-studies
 • Berekening Economisch Kapitaal
 • Advieswerkzaamheden op het gebied van ALM beleid
 • Advieswerkzaamheden op het gebied van beleggingsbeleid
 • Intern onderzoek ten behoeve van uitbreiding van het ALM model
 • Onderzoek naar Solvency II en Swiss Solvency Test, met als doel de gevolgen voor het ALM model in een functioneel ontwerp te brengen
 • Opstellen van functioneel ontwerpen ten behoeve van klantspecifieke uitbreiding van het ALM model
 • Testen nieuwe functionaliteiten ALM model
 • Verzamelen historie en inrichten geautomatiseerde verwerking koersinformatie.
 • Opstellen van prognoses voor economische variabelen

Management

 • Hoofd verzekeringstechniek bij een rechtsbijstandverzekeraar
 • Manager Actuarieel Kennisteam Kostencompensatie Pensioenen
 • Manager van een afdeling actuariële consultants
 • Opzetten en managen van de afdeling actuariaat bij een pensioenuitvoerder
 • Projectmanagement voor enkele projecten bij verzekeraars
 • Projectmanagement van ALM studies voor leven-, schade- en zorgverzekeraars
 • Teamleider binnen enkele langlopende projecten
 • Teamleider actuarissen & business analisten voor productontwikkeling en systeemontwikkeling