06-51631189 brandenburg@victri.nl
Yarden

Solvency II rapportages

Testen nieuw Prophet model

Generali

Financieel risico analist schade:

Vaststellen SCR per kwartaal. Jaar/kwartaalrapportage DNB (in Tagetik)

SFCR, ORSA, gevoeligheidsanalyses SCR,

werkzaamheden voor overgang op rapportagestructuur ASR.

Opstellen documentatie modelvalidatie.

Klaverblad Verzekeringen

Houder Risicomanagementfunctie

ORSA

ALM

Implementatie verslaglegging traditioneel en Solvency II

Herschrijven actuariële nota’s Leven en Inkomen

Ondersteuning Actuariaat Leven en Schade

De Goudse

Structureren releaseproces Prophet

Oplossen bevindingen in Prophet

Bijwerken en herstructureren herverzekeringsadministratie.

Nationale Nederlanden

Systeemontwikkeling voor bestaand en nieuw collectief pensioenproduct.

Productontwikkeling verzuimverzekeringen, WGA-verzekeringen en WIA-aanvullingen.

Wegwerken achterstanden mutaties

a.s.r.

Modelvalidatie documentatie schadeverzekeringen

Implementatie verslaglegging pensioenproduct op marktwaarde-basis

Manager actuarieel kennisteam compensatie pensioenen, modelleren compensatieregeling voor meerdere labels.

Productontwikkeling verzuim en inkomensverzekeringen.

DAS rechtsbijstand

Interim actuaris

Delta Lloyd

Prophet modelleur

Ortec Finance

Ondersteuning ALM voor verzekeraars

Arag

Hoofd Verzekeringstechniek.

Ontwikkeling nieuw Pricing model.

Activity Based Costing

Profit Testing

Actuarieel Instituut

Docent van vakken voor opleiding tot rekenaar en analist, klassikaal en via e-learning.

Mercer

Consultancy

Vlot trekken vastgelopen proces verlenging collectieve verzekeringen van een onderneming.

Uitvoering jaarwerken pensioenfondsen en verzekerde collectieve pensioenregelingen.

Ernst&Young Nederlandse Antillen

Manager actuariële consultants; consultancy op vele terreinen.

TKP

Dataconversie premievrije voortzettingen na fusie van pensioenfondsen en wisseling van uitvoerder.

Bacon & Woodrow Deloitte

Programmeren in Prophet voor Risk Based Capital Management